Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị chuyên dụng để thực hiện công tác giám sát tại chỗ chất lượng môi trường tại nhà máy cũng như phân tích và nghiên cứu chất thải mới để đưa ra phương án xử lý tối ưu cho từng loại chất…
Với 02 lò đốt chất thải có công suất mỗi lò 2.000 kg/giờ thiêu hủy cả chất thải rắn và chất thải lòng, Bình Phước Xanh đảm bảo sẽ đáp ứng được nhu cầu xử lý của các Công ty.       Các loại chất thải nguy hại được…
Hệ thống xử lý nước thải với công suất 300 m3/ngày. Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý nước thải là xử lý gián đoạn theo từng mẻ đối với công đoạn xử lý hoá lý. Do vậy tuỳ vào đặc tính của từng loại nước thải thu gom…
Tro xỉ phát sinh từ lò đốt và các chất rắn vô cơ khác sẽ được cô lập bể đóng kén chất thải. Số lượng bể đóng kén đã được phê duyệt: 80 bể.  Yêu cầu kỹ thuật của bể đóng kén: Kích thước: 10m x 10m x 5m Kết…