Thu mua phế liệu

Chúng tôi nhận ký hợp đồng ngắn hạn và dài hạn thu mua phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox, chì và nhựa của các Công ty trong và ngoài khu chế xuất với giá cả cạnh tranh, uy tín và thanh toán nhanh gọn.

alum aluminum
 Inox phế liệu  Nhôm phế liệu

 

lead HDPE1
 Chì phế liệu  Nhựa phế liệu

 

Copper rail scrap3
Đồng phế liệu Sắt phế liệu

Ngoài ra Chúng tôi còn nhận thu mua lại các loại phế liệu nguy hại sau khi đã được xử lý.

plastic drum
Phuy sắt Phuy nhựa