Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh
Địa chỉ Số 38 - QL 13 - Tổ 4 - KP6 - TT.Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Tel 0651 3660 886 - 3660 866
Fax 0651 3660 889
Email bpx@binhphuocxanh.vn

Send an Email
(Tùy chọn)