Lò đốt chất thải

Với 02 lò đốt chất thải có công suất mỗi lò 2.000 kg/giờ thiêu hủy cả chất thải rắn và chất thải lòng, Bình Phước Xanh đảm bảo sẽ đáp ứng được nhu cầu xử lý của các Công ty.

Lo dot 1   HINH NHA MAY Page 2

 

Các loại chất thải nguy hại được xử lý bằng lò đốt:

 • Bùn thải có chứa thành phần nguy hại
 • Cặn thải 
 • Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát
 • Tro bay và bụi lò có dầu
 • Chất thải từ quá trình tẩy mỡ nhờn
 • Thiết bị lọc dầu thải
 • Sáp và mỡ đã qua sử dụng
 • Dầu từ quá trình phân tách, dầu mỡ thải
 • Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải 
 • Phẩm màu và chất nhuộm thải
 • Chất thải từ quá trình chế biến quặng
 • Các loại hắc ín
 • Chất phụ gia, xúc tác thải
 • Chất thải có thành phần nguy hại vô cơ, hữu cơ
 • Chất thải từ quá chế biến gỗ có chứa thành phần nguy hại
 •  Chất thải từ quá trình xử lý hóa lý
 •  Chất thải từ trạm xử lý nước thải
 •  Chất thải từ việc sử dụng các hoá chất nông nghiệp 
  và chất bảo quản gỗ
 • Các loại dược phẩm thải
 •  Bao bì thải không có khả năng tái chế
 •  Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải 
 •  Sản phẩm chưa sử dụng loại bỏ
 • Xỉ (cứt sắt) và váng bọt dễ cháy hoặc bốc hơi khi tiếp xúc với nước
 • Chất thải từ sản xuất phân bón 
 • Than hoạt tính, bồ hóng thải 
 • Chất hấp thụ và bã lọc thải
 • Chất thải, bã lọc từ quá trình xử lý khí thải của cơ sở đốt, 
  sản xuất vật liệu xây dựng, nhiệt phân chất thải, tái chế dầu
 • Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải của cơ sở luyện kim
 • Chất thải khác từ tôi luyện
 • Chất thải từ quá trình xử lý, che phủ bề mặt
 • Vật thể dùng để mài thải
 • Chất kết dính và chất bịt kín thải
 • Tro bay và bụi có chứa thành phần nguy hại
 • Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại
 • Chất thải từ xử lý đất 
 • Chất thải từ quá trình khám bệnh, điều trị và phòng ngừa bệnh ở người
 • Chất thải từ các hoạt động thú y, chăn nuôi gia súc gia cầm
 • Nhũ tương thải
 • Dầu thải
 • Hoá chất chống đông
 • Dịch cái thải gốc nước và gốc dung môi
 • Chất thải từ quá trình bảo quản gỗ
 • Hóa chất thải
 • Chất thải có silic hữu cơ