Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị chuyên dụng để thực hiện công tác giám sát tại chỗ chất lượng môi trường tại nhà máy cũng như phân tích và nghiên cứu chất thải mới để đưa ra phương án xử lý tối ưu cho từng loại chất thải.

Nội dung đang cập nhật...