Thông tin chung

Tên Công ty : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BÌNH PHƯỚC XANH
Lĩnh vực hoạt động : Vận chuyển và xử lý chất thải; Kinh doanh Phế liệu, Phế phẩm
  Tái chế phế liệu và chất thải; Tư vấn môi trường
Năm thành lập : 2010
Số lượng nhân viên : 150 người
Thị trường chính : Từ Đà Nẵng đến Cà Mau
Địa chỉ văn phòng : Số 38, QL13, Tổ 4, KP6, TT Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Địa chỉ nhà máy : Ấp 5, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Điện thoại : 06513 660 886 - 866 Fax: 06513 660 889
Mã số thuế : 3800686263
Tài khoản : 65510000058747 tại BIDV Bình Phước
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website http://www.binhphuocxanh.vn
Đại diện : Ông CHÂU VŨ MINH Chức vụ: Giám đốc

  

Cong