THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Với sự nở rộ của nhiều khu công nghiệp trên khắp cả nước trong thời gian gần đây đã góp phần mang đến sự thay đổi tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp…
Theo số liệu nghiên cứu chỉ ra rằng, mỗi ngày môi trường sống của chúng ta phải tiếp nhận và đối mặt với hàng trăm loại chất thải nguy hại, chất thải rắn phát sinh từ các nhà máy công…
Có thể nó rằng, ở Việt Nam hiện nay tốc độ phát sinh rác thải vô cùng lớn, dao động từ 0,35 - 0,8kg/người/ngày. Chất thải là một trong những phần tất yếu của cuộc sống và được thải ra…
Có thể thấy, chất thải y tế hiện nay ảnh hưởng khá lớn đến môi trường và xã hội. Bởi thế, điều thiết yếu là quản lý để tiêu huỷ và xử lý chất thải y tế để giảm thiểu những tác động của…
Sự ra đời và phát triển của đa số các khu công nghiệp trên toàn quốc trong giai đoạn gần đây đã đóng góp tích cực đến cơ cấu kinh tế theo xu hướng công nghiệp hoá - hiện đại…