THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ xuyên suốt, không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước mà của toàn xã hội; Suy nghĩ trong BVMT phải mang tính toàn cầu, tư duy khu vực và…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ thị chỉ đạo về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong công tác bảo vệ môi trường.  Các cơ sở sản xuất xả khói ra môi trường ở P.Đông Hưng…
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 268a/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi…
Ngày 31/8/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại…
Tuy đã thoát khỏi vị trí thành phố ô nhiễm nhất thế giới, mức độ ô nhiễm môi trường tại Dehli vẫn là một thảm cảnh với người dân thành phố này.Từ trên trời tới mặt đất cho tới các…