THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG

Xử lý nước thải ngành dệt nhuộm Lĩnh vực dệt nhuộm tiêu dùng 1 lượng nước thải to để cung cấp và song song thải ra 1 lượng nước thải đáng đề cập cho môi trường. nhắc tới nước thải…
Chất thải chăn nuôi tác động nhiều đến môi trường và sức khỏe con người như: Gây ô nhiễm nguồn nước, mạch nước ngầm, môi trường khí, môi trường đất,các sản phẩm nông nghiệp… Đây chính là nguyên nhân gây…
Xử lý nước thải sản xuất bia Năm 2017, trên thị trường bia Việt Nam có khoảng hơn 500 nhà máy sản xuất bia với quy mô khác nhau. Trong đó, có hơn 10 cơ sở sản xuất với công…
Chăn nuôi heo là một trong những ngành nghề phổ biến tại nước ta, từ những đơn vị nhỏ lẻ chăn nuôi theo hộ gia đình thì ngày nay mô hình chăn nuôi heo theo hướng trang trại công nghiệp…
XỬ LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÝ HÓA HOẶC SINH HỌC HOẶC KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÓ TRƯỚC KHI CHO THẢI VÀO HỆ THỐNG CỐNG RÃNH CỦA THÀNH PHỐ. VIỆC ÁP DỤNG CÁC THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MỚI PHẢI…