Tư vấn môi trường

BÌNH PHƯỚC XANH nhận thực hiện trọn gói các thủ tục về môi trường: -     Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM), -     Lập đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, -     Lập đăng ký chủ nguồn thải, -     Lập nghiệm thu môi trường. -     Lập dự…