Vận chuyển & xử lý chất thải

Vận chuyển chất thải đóng một vai trò không thể thiếu trong Hệ thống quản lý chất thải bằng việc giao nhận chất thải từ nơi phát sinh đến nơi có chức năng tái chế, xử lý, lưu trữ hoặc chôn lấp. Binhphuocxanh.vn là một đơn vị tiên phong trong…
Bình Phước Xanh cung cấp dịch vụ xử lý chất thải chất lượng cao và đáng tin cậy với nhà máy xử lý chất thải công suất 111.100 tấn/năm đặt tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Chúng tôi luôn ưu tiên thu hồi các vật liệu…