Dịch vụ Của Chúng Tôi

XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Giẻ lau, bùn thải nguy hại, cặn sơn

XỬ LÝ CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP

Tro xỉ từ lò hơi, bùn thải thông thường

XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Chất thải lây nhiễm, kim tiêm

THIÊU HỦY SẢN PHẨM

Sản phẩm hết hạn, không rõ nguồn gốc

THU MUA PHẾ LIỆU

Can thùng các loại, sắt thép, nhôm

TÁI CHẾ CHẤT THẢI

Bụi lò luyện thép, acid tấy thải