Giấy phép hành nghề QLCTNH

Giấy phép hành nghề QLCTNH
5 (100%) 2 votes

Giấy phép Hành nghề QLCTNH mã số 5-6-7-8.VX.006 do Tổng cục Môi trường cấp lần thứ 04 ngày 18/06/2015 có hiệu lực đến hết ngày 18/06/2018. Giấy phép này xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Quyết định 1100/QĐ-BTNMT ngày 05/07/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác đông môi trường của dự án “Mở rộng và Nâng công suất nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại” và bảo lưu việc xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Quyết định số 423/QĐ-BTNMT ngày 10/03/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác đông môi trường của dự án “Xây dựng nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại công suất 50 tấn/ngày”

Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại
Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại của công ty Bình Phước Xanh

Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại của công ty Bình Phước Xanh 2

Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại của công ty Bình Phước Xanh 3

Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại của công ty Bình Phước Xanh 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *