CÔNG TY TNHH CN MÔI TRƯỜNG BÌNH PHƯỚC XANH

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải, với tầm nhìn dài hạn Chúng tôi luôn phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín và chất lượng. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Bình Phước Xanh sở hữu Nhà máy xử lý chất thải với công suất 291.640 tấn/năm, rộng 50ha. Bên cạnh việc xử lý chất thải, Tái chế và thu hồi chất thải có giá trị luôn được Chúng tôi chú trọng. Đó cũng là định hướng phát triển trong thời gian tới của Bình Phước Xanh .

CÁC CHỨNG NHẬN

ISO 14001:2015

GIẤY PHÉPXỬ LÝ CTNH

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐTM