Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải
Đánh giá bài viết này!

Hệ thống xử lý nước thải với công suất 300 m3/ngày. Nguyên lý hoạt động của hệ thống xử lý nước thải là xử lý gián đoạn theo từng mẻ đối với công đoạn xử lý hoá lý. Do vậy tuỳ vào đặc tính của từng loại nước thải thu gom về, Chúng tôi sẽ lựa chọn hoá chất, quy trình của công đoạn  xử lý hoá lý cho phù hợp và đạt hiệu quả cao.

Các loại nước thải được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải gồm có:

  • Axit thải
  • Bazơ thải
  • Các chất oxy hóa thải
  • Nước thải từ quá trình mạ điện
  • Dung dịch thải thuốc hiện ảnh và tráng phim
  • Nước thải từ quá trình tận thu bạc
  • Nước thải nhiễm dầu, dung môi 
  • Chất thải từ quá trình làm sạch xăng dầu bằng bazơ
  • Nước thải khác

Nước thải sau khi xử lý được thu gom về hồ sinh học để tái sử dụng cho nhu cầu giải nhiệt khí thải của 02 lò đốt, rửa xe, vệ sinh nhà xưởng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *