Danh mục  Hóa chất cơ bản
Tên Sản phẩm  Kẽm Oxit
Công thứ hóa học  ZnO
Hàm lượng  Zn: 50%min
Trạng thái tồn tại Dạng rắn
Màu sắc Nâu sẫm
Quy cách đóng gói 1.000 kg/bao
Đơn vị sản xuất Bình Phước Xanh
Mục đích sử dụng Công nghiệp
THÔNG TIN CHI TIẾT

Kẽm Oxide Heptahydrate được sản xuất từ bụi lò luyện thép có các thông số kỹ thuật như sau:

 Tên sản phẩm  Kẽm Oxit
 Tên hóa học  Zinc Oxit
 CAS No.  7446-20-0
 Màu sắc và hình   thức vật lý  Bột màu nâu sẫm
 Thành phần hoạt   chất  ZnO
 Hàm lượng  50% Min
 Phân tử khối  –
 Hàm lượng Kẽm   (Zn)  21%
 Hàm lượng   Chloride (Cl)  2% Max
 Hàm lượng Sắt   (Fe)  11% Max
 Hàm lượng Canxi  (Ca)  4% Max
 Hàm lượng Silic (Si)  3% Max
ĐÓNG GÓI VÀ GIAO HÀNG
SẢN XUẤT VÀ LƯU CHỨA