Danh mục  Hóa chất cơ bản
Tên Sản phẩm  Kẽm Sulphate Heptahydrate
Công thứ hóa học  ZnSO4.7H20
Hàm lượng  Zn: 21%min
Trạng thái tồn tại Tinh thể ngậm nước
Màu sắc Trắng
Quy cách đóng gói 25kg/bao
Đơn vị sản xuất Bình Phước Xanh
Mục đích sử dụng Công nghiệp
THÔNG TIN CHI TIẾT

Kẽm Sulphate Heptahydrate được sản xuất từ bụi lò luyện thép có các thông số kỹ thuật như sau:

 Tên sản phẩm  Kẽm Sulphate Heptahydrate
 Tên hóa học  Zinc Salt Heptahydrate
 CAS No.  7446-20-0
 Màu sắc và hình   thức vật lý  Tinh thể bột màu trắng
 Thành phần hoạt   chất  ZnSO4 7H2O
 Hàm lượng  98%
 Phân tử khối  287.54
 pH  4.0 – 6.0
 Hàm lượng Kẽm   (Zn)  21% Min
 Hàm lượng   Chloride (Cl)  0.0005% Max
 Hàm lượng Sắt   (Fe)  0.0005% Max
 Hàm lượng Đồng   (Cu)  0.0005% Max
 Hàm lượng   Cadmium (Cd)  0.001% Max
 Các kim loại nặng   (as Pb) 0.001% Max
 Không hòa tan  0.01% Max
ĐÓNG GÓI VÀ GIAO HÀNG
SẢN XUẤT VÀ LƯU CHỨA