Khách hàng tiêu biểu

Những khách hàng tiêu biểu đã và đang sử dụng dịch vụ xử lý chất thải của công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh và cảm thấy vô cùng hài lòng về chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
Công ty TNHH xây dựng Lê Phan
Công ty TNHH xây dựng Lê Phan
Công ty Maxxis
Công ty Maxxis
Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam
Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam
Công ty Fujikura Electronics Vietnam
Công ty Fujikura Electronics Vietnam
Công ty TNHH Nan Pao Resins Việt nam
Công ty TNHH Nan Pao Resins Việt nam
Công ty TNHH Red Bull Việt Nam
Công ty TNHH Red Bull Việt Nam
Công ty Rohto Pharmaceutical
Công ty Rohto Pharmaceutical
Công Ty TNHH Shyang Hung Cheng (SHC)
Công Ty TNHH Shyang Hung Cheng (SHC)
Công ty cổ phần dệt Texhong Nhơn Trạch
Công ty cổ phần dệt Texhong Nhơn Trạch
Tập đoàn Thiên Long
Tập đoàn Thiên Long
Công ty Cổ phần thép Nam Kim (NKG)
Công ty Cổ phần thép Nam Kim (NKG)
Công ty TNHH Uni-President Việt Nam
Công ty TNHH Uni-President Việt Nam