Lò đốt chất thải

Lò đốt chất thải
Đánh giá bài viết này!

Với 02 lò đốt chất thải có công suất mỗi lò 2.000 kg/giờ thiêu hủy cả chất thải rắn và chất thải lòng, Bình Phước Xanh đảm bảo sẽ đáp ứng được nhu cầu xử lý của các Công ty.

 

 

Các loại chất thải nguy hại được xử lý bằng lò đốt:

 • Bùn thải có chứa thành phần nguy hại
 • Cặn thải
 • Chất thải lẫn dầu từ quá trình xử lý nước làm mát
 • Tro bay và bụi lò có dầu
 • Chất thải từ quá trình tẩy mỡ nhờn
 • Thiết bị lọc dầu thải
 • Sáp và mỡ đã qua sử dụng
 • Dầu từ quá trình phân tách, dầu mỡ thải
 • Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải
 • Phẩm màu và chất nhuộm thải
 • Chất thải từ quá trình chế biến quặng
 • Các loại hắc ín
 • Chất phụ gia, xúc tác thải
 • Chất thải có thành phần nguy hại vô cơ, hữu cơ
 • Chất thải từ quá chế biến gỗ có chứa thành phần nguy hại
 •  Chất thải từ quá trình xử lý hóa lý
 •  Chất thải từ trạm xử lý nước thải
 •  Chất thải từ việc sử dụng các hoá chất nông nghiệp
  và chất bảo quản gỗ
 • Các loại dược phẩm thải
 •  Bao bì thải không có khả năng tái chế
 •  Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải
 •  Sản phẩm chưa sử dụng loại bỏ
 • Xỉ (cứt sắt) và váng bọt dễ cháy hoặc bốc hơi khi tiếp xúc với nước
 • Chất thải từ sản xuất phân bón
 • Than hoạt tính, bồ hóng thải
 • Chất hấp thụ và bã lọc thải
 • Chất thải, bã lọc từ quá trình xử lý khí thải của cơ sở đốt,
  sản xuất vật liệu xây dựng, nhiệt phân chất thải, tái chế dầu
 • Chất thải rắn từ quá trình xử lý khí thải của cơ sở luyện kim
 • Chất thải khác từ tôi luyện
 • Chất thải từ quá trình xử lý, che phủ bề mặt
 • Vật thể dùng để mài thải
 • Chất kết dính và chất bịt kín thải
 • Tro bay và bụi có chứa thành phần nguy hại
 • Các loại chất thải khác có các thành phần nguy hại
 • Chất thải từ xử lý đất
 • Chất thải từ quá trình khám bệnh, điều trị và phòng ngừa bệnh ở người
 • Chất thải từ các hoạt động thú y, chăn nuôi gia súc gia cầm
 • Nhũ tương thải
 • Dầu thải
 • Hoá chất chống đông
 • Dịch cái thải gốc nước và gốc dung môi
 • Chất thải từ quá trình bảo quản gỗ
 • Hóa chất thải
 • Chất thải có silic hữu cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *