Nguồn nhân lực

Trong chiến lược phát triển của mình, Bình Phước Xanh luôn xác định con người là giá trị cốt lõi và là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Công ty. BPX luôn khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành viên phát triển toàn diện về cả năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm không chỉ thông qua công việc mà còn qua đào tạo cũng như các hoạt động văn hóa.

Đội ngũ kỹ thuật luôn được khuyến khích nghiên cứu, tìm tòi đưa ra phương án xử lý, thu hồi và tái chế chất thải một cách tối ưu. Với việc đẩy mạnh hoạt động đào tạo, toàn bộ lao động của Công ty đều qua đào tạo với những chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc trong hiện tại và tương lai.

Nguồn nhân lực Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh
Nguồn nhân lực Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh

Đến nay, Tổng số CBCNV của Công ty trên 150 người. Trong đó 17 người có trình độ đại học và trên đại học ở các lĩnh vực khác nhau. Số lượng nhân sự chuyên ngành môi trường là 12 người phụ trách Quản lý, giám sát, vận hành và phòng LAB. Ngoài ra BPX còn phối hợp nghiên cứu với các chuyên gia trong và ngoài nước.

BPX luôn phấn đấu phát triển để trở thành điểm đến của những người đam mê nghiên cứu và tâm huyết với công việc xử lý chất thải, tái chế thu hồi chất thải mang lại những lợi ích cho xã hội, bảo vệ môi trường.