Những nguy hại từ các chất thải

Những nguy hại từ các chất thải
Đánh giá bài viết này!

Chất thải chăn nuôi tác động nhiều đến môi trường và sức khỏe con người như: Gây ô nhiễm nguồn nước, mạch nước ngầm, môi trường khí, môi trường đất,các sản phẩm nông nghiệp… Đây chính là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh về hô hấp, tiêu hóa, do trong chất thải chứa nhiều VSV gây bệnh, trứng giun. Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo, nếu không có biện pháp thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi một cách hợp lý sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, vật nuôi và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt là các virus biến thể từ các dịch bệnh như lở mồm long móng, dịch bệnh tai xanh ở lợn có thể lây lan nhanh chóng, có thể cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Theo Báo cáo tổng kết của Viện Chăn nuôi, nồng độ khí H2S và NH3 trong chất thải chăn nuôi cao hơn mức cho phép đến 30-40 lần. Tổng số VSV và bào tử nấm cũng cao hơn mức cho phép rất nhiều lần. Ngoài ra nước thải chăn nuôi còn chứa Coliform, E.coli, COD… và trứng giun sán cao hơn rất nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép.

Ô nhiễm môi trường khu vực trại chăn nuôi do sự phân hủy các chất hữu cơ có mặt trong phân và nước thải của lợn. Sau khi chất thải ra khỏi cơ thể của lợn, các chất khí đã lập tức bay lên, khí thải chăn nuôi bao gồm hỗn hợp nhiều loại khí trong đó có trên 40 loại gây mùi, chủ yếu là H2S và NH3. Trong điều kiện kỵ khí cộng với sự có mặt của vi khuẩn trong phân và nước thải xảy ra quá trình khử các ion sunphát (SO42-) thành sunphua          (S2-). Trong điều kiện bình thường thì H2S là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề về màu và mùi. Nồng độ S2- tại hố thu nước thải chăn nuôi lợn có thể lên đến 330 mg/l cao hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn.

Đảm bảo môi trường vệ sinh trong chăn nuôi là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng vật nuôi, đồng thời còn góp phần phòng trừ dịch bệnh bùng phát, lây lan và giữ gìn môi trường trong sạch hơn. Chất thải của vật nuôi nếu thu gom và xử lý triệt để, thì sẽ là nguồn phân hữu cơ tốt sử dụng trong trồng trọt, cũng như cung cấp chất đốt và ánh sáng. Điều đó cho thấy, việc tìm giải pháp phù hợp để xử lý nước và chất thải của gia súc, gia cầm trong chăn nuôi trước khi xả ra môi trường là điều kiện cần thiết cho sự phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững.

www.binhphuocxanh.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *