QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Sau đây là những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Bình Phước Xanh

Quá trình hình thành & phát triển Bình Phước Xanh
Quá trình hình thành & phát triển Bình Phước Xanh

Ngày 22 tháng 06 năm 2010, Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh đã được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp phép thành lập và hoạt động.

Năm 2010 : Công ty khởi công xây dựng Nhà máy Xử lý chất thải rắn công nghiệp và nguy hại công suất 50 tấn/ngày tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Năm 2011 : Nhà máy xử lý chất thải đã hoàn chỉnh phần xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị và bắt đầu tiếp nhận chất thải để xử lý từ tháng 10 năm 2011 theo Giấy phép Hành nghề Quản lý Chất thải nguy hại Mã số QLCTNH: 5-6-7-8.006.VX do Tổng Cục Môi trường cấp lần đầu ngày 14 tháng 10 năm 2011;

Năm 2012 : Với thời gian hoạt động gần 01 năm Công ty đã thu gom và xử lý với khối lượng chất thải đạt 80% so với khối lượng chất thải đã được cấp phép.

Năm 2013 : Để đáp ứng nhu cầu thị xử lý chất thải trên địa bàn hoạt động, Công ty đã mở rộng và nâng công suất Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại với những công nghệ, thiết bị tiên tiến theo Quyết định số 1100/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Mở rộng và nâng công suất Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại”;

Năm 2014 : Sau 01 một năm mở rộng và nâng công suất Nhà máy xử lý chất thải, Công ty đã đưa vào vận hành các công trình, thiết bị bổ sung.

Năm 2015 : Trong thời gian hoạt động 04 năm Công ty TNHH Công nghệ Bình Phước Xanh nhận thấy hiện trạng lượng chất thải thu gom, xử lý chỉ đạt khoảng 60% so lượng chất thải phát sinh. Để góp phần giải quyết hiện trạng trên, Công ty Chúng tôi tiếp tục mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý theo Quyết định số 1413/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Mở rộng và nâng công suất Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại”.

Năm 2016 : Trong năm 2016, Công ty Bình Phước Xanh tập trung vào đầu tư xây dựng, mở rộng và đưa vào vận hành các công trình xử lý chất thải theo Quyết định số 1413/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Năm 2017 : Nhận thấy tiềm năng từ các loại chất thải có khả năng tái chế và thu hồi, Công ty Bình Phước Xanh tiếp tục mở rộng theo hướng tập trung vào tái chế và thu hồi các chất thải có giá trị. Đến cuối năm 2017, tất cả các công trình đã hoàn thành và đưa vào vận hành theo Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2152/QĐ-BTNMT ngày 06/9/2017 của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Năm 2018 : Công ty gia hạn giấy phép xử lý chất thải nguy hại, đưa vào vận hành hệ thống thu hồi kẽm oxit, kẽm sulfate từ bụi lò thép, dung dịch FeCl2 và muối sắt sulfate từ acid tẩy rửa thải, bãi chôn lấp chất thải công nghiệp không nguy hại.

Năm 2020 : Sau 10 năm hình thành và phát triển, Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh đã tiến hành mở rộng và nâng công suất nhà máy 04 lần nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải của thị trường. Tổng diện tích nhà máy xử lý chất thải Bình Phước Xanh từ 1,9 hecta được mở rộng lên 50 hecta, công suất xử lý 291.640 tấn/năm. Tái chế và thu hồi chất thải có giá trị sẽ vẫn là định hướng phát triển trong thời gian tới của Bình Phước Xanh.