Quyết định phê duyệt ĐTM

Quyết định phê duyệt ĐTM
5 (100%) 1 vote

Quyết định 1413/QĐ-BTNMT ngày 11/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác đông môi trường của dự án “Mở rộng và Nâng công suất nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại” tại xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước được lập bởi Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *