Sản phẩm Của Chúng Tôi

KẼM SULFATE HEPTAHYDRATE

ZnSO4.7H20 hàm lượng 98%

KẼM OXIT

ZnO hàm lượng 50%

Dung dịch Sắt II Clorua 30%

FeCl2 hàm lượng 30%

SẮT SULFATE HEPTAHYDRATE

FeSO4.7H2O hàm lượng 98%

ĐỒNG SULFATE PENTAHYDRATE

CuSO4.5H2O hàm lượng 98%

CANXI HYDROXIT

Ca(OH)2 hàm lượng Min 90%