Thiết bị và Công nghệ

Cơ sở vật chất hiện đại, công nghệ tiên tiến

NHÀ XƯỞNG – KHO LƯU GIỮ

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG TÁI CHẾ BỤI LÒ LUYỆN THÉP

HỆ THỐNG TÁI CHẾ ACID TẨY THẢI

BỂ ĐÓNG KÉN CHẤT THẢI

BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG

HỆ THỐNG XỬ LÝ BÓNG ĐÈN

HỆ THỐNG XỬ LÝ ẮC QUY THẢI

HỆ THỐNG CHƯNG CẤT DUNG MÔI

HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG HÓA RẮN CHẤT THẢI

HỆ THỐNG TẨY RỬA KIM LOẠI

HỆ THỐNG SÚC RỬA THÙNG PHUY

PHÒNG THÍ NGHIỆM