Thông tin chung

Tên công ty CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG BÌNH PHƯỚC XANH
Lĩnh vực hoạt động Vận chuyển và xử lý chất thải; Kinh doanh phế liệu, phế phẩm
Tái chế phế liệu và chất thải; Tư vấn môi trường
Năm thành lập 2010
Số lượng nhân viên 150 người
Thị trường chính Từ Đà Nẵng đến Cà Mau
Địa chỉ văn phòng Số 38, QL13, Tổ 4, KP6, TT Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Địa chỉ nhà máy Ấp 5, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại 02713 660 886 – 866 Fax: 02713 660 889
Mã số thuế 3800686263
Tài khoản 65510000058747 tại BIDV Bình Phước
Email bpx@binhphuocxanh.vn
Website https://binhphuocxanh.vn
Đại diện Ông CHÂU VŨ MINH Chức vụ: Giám đốc

 

Thông tin chung công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh
Thông tin chung công ty TNHH Công nghệ Môi trường Bình Phước Xanh