Tư vấn môi trường

Dịch vụ tư vấn môi trường công ty Bình Phước Xanh
Tư vấn môi trường
5 (100%) 3 votes

BÌNH PHƯỚC XANH nhận thực hiện trọn gói các thủ tục về tư vấn môi trường:

 

 1. Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM),
 2. Lập đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường,
 3. Lập đăng ký chủ nguồn thải,
 4. Lập nghiệm thu môi trường.
 5. Lập dự án đầu tư.
 6. Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu.
 7. Tư vấn và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (CP).
 8. Tư vấn về phòng tránh ô nhiễm đối với các chất thải nguy hại và công nghiệp.
 9. Tư vấn về công nghệ môi trường.
 10. Thực hiện giám sát chất lượng môi trường.
 11. Phân tích chất lượng nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp và nguy hại.

3 thoughts on “Tư vấn môi trường

 1. Pingback: Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cơ quan Phát triển Pháp: Tiếp tục hợp tác bền chặt, mang lại những kết quả thiết thực và hiệu quả hơn nữa

 2. Pingback: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không vì phát triển kinh tế mà xem nhẹ môi trường

 3. Pingback: Dịch vụ tái chế và thu hồi chất thải của công ty Bình Phước Xanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *