Tư vấn môi trường

Tư vấn môi trường
5 (100%) 2 votes

BÌNH PHƯỚC XANH nhận thực hiện trọn gói các thủ tục về môi trường:

–     Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM),

–     Lập đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường,

–     Lập đăng ký chủ nguồn thải,

–     Lập nghiệm thu môi trường.

–     Lập dự án đầu tư.

–     Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ mời thầu.

–    Tư vấn và thực hiện các dự án bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (CP).

–    Tư vấn về phòng tránh ô nhiễm đối với các chất thải nguy hại và công nghiệp.

–    Tư vấn về công nghệ môi trường.

–    Thực hiện giám sát chất lượng môi trường.

–    Phân tích chất lượng nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn công nghiệp và nguy hại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *