Xử lý chất thải bằng phương pháp đốt

Xử lý chất thải bằng phương pháp đốt
5 (100%) 1 vote

Xử lý chất thải bằng phương pháp đốt sẽ tận dụng được nhiều thời gian và giai đoạn hơn trong việc xử lý chất thải

Các loại chất thải sẽ được đưa vào lò đốt theo từng mẻ, nhiên liệu sử dụng để đốt là dầu DO. Tại lò đốt sơ cấp nhiên liệu sẽ được phun vào lò đốt và luôn duy trì nhiệt độ trong lò đốt ở nhiệt độ (550 – 6500C).

Xử lý chất thải bằng phương pháp đốt
Xử lý chất thải bằng phương pháp đốt

Khí sinh ra sau khi đốt từ lò đốt sơ cấp sẽ được dẫn qua lò đốt thứ cấp nhằm đốt cháy các thành phần còn lại trong khí thải ở nhiệt độ cao hơn (khoảng 1000 – 1.2000C). Tương tự như lò đốt sơ cấp, trong lò thứ cấp nhiên liệu dầu DO cũng được phun vào nhằm duy trì nhiệt độ trong lò đốt. Khí sinh ra từ lò đốt chất thải sẽ được dẫn qua thiết bị trao đổi nhiệt nhằm giảm nhiệt độ xuống dưới 3000C để tránh sự hình thành các độc chất gây hại.

Dòng khí sau đó sẽ được dẫn qua thiết bị hấp thụ, bên trong có các lớp đệm vòng sứ. Nhờ quá trình tiếp xúc giữa pha khí và pha lỏng (dung dịch NaOH) các thành phần khí acid như: HCl, HF, COX, SOx, NOx, bụi … sẽ được loại bỏ ra khỏi khí thải trước khi xả thải ra môi trường qua ống khói. Phần dung dịch hấp thụ được tuần hoàn lại và được bổ sung NaOH thường xuyên để đảm bảo đúng nồng độ cho quá trình xử lý.

Theo định kỳ phần dung dịch sẽ được xả thải vào hệ thống xử lý chất thải Bình Phước Xanh và thay thế bằng dung dịch mới. Nhiệt lượng sinh ra từ quá trình xử lý được tận dụng để sấy khô các loại chất thải và bùn thải nhằm hạn chế việc phát thải nhiệt ra ngoài môi trường và tiết kiệm nhiên liệu.

Các cặn tro sinh ra sẽ được tiến hành hóa rắn trước khi chôn lấp an toàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *