Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt
Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt
5 (100%) 3 votes

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt chính là một trong những thành phần quan trọng trong hệ thống quản lý tổng hợp chất thải rắn.

Nguyên lý chủ yếu của phương pháp này đó chính là sử dụng nhiệt để làm chuyển hóa chất thải từ dạng rắn sang dạng khí, lỏng và tro… bên cạnh đó còn giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt. Kỹ thuật này được áp dụng cho các chất thải rắn và là những loại xử lý chất thải nguy hại không thể chôn lấp mà nó có khả năng cháy. Trong phương pháp xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt này thì nhờ sự oxy hóa và phân hủy nhiệt, mà các chất hữu cơ sẽ được khử đi độc tính và phá vỡ cấu trúc với mục đích là giảm thể tích chất thải rắn và thu hồi năng lượng nhiệt.

Phân loại hệ thống xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

Các hệ thống xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt được phân loại dựa trên nhu cầu sử dụng không khí bao gồm có:

– Quá trình đốt được cháy hoàn toàn chất thải rắn với một lượng oxy (không khí) vừa đủ được gọi là quá trình đốt hoá học (stoichiometric combustion).

– Quá trình đốt được thực hiện với một dư lượng không khí cần thiết được gọi là quá trình đốt dư khí.

– Quá trình đốt không hoàn toàn chất thải rắn dưới điều kiện thiếu không khí (substoichiometric condition) và tạo thành các khí cháy như hydrogen (H2), cacbon monooxide (CO) và các khí hydrocacbon được gọi là quá trình khí hoá.

– Quá trình xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt ở trong điều kiện hoàn toàn không có oxy gọi là quá trình nhiệt phân.

Phân loại xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt
Phân loại xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

Những ưu điểm và hạn chế của xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

Ưu điểm

– Làm giảm đáng kể thể tích và khối lượng chất thải rắn so với ban đầu, khoảng 80 – 90% khối lượng thành phần hữu cơ trong chất thải rắn.

– Thu hồi năng lượng: nhiệt của quá trình nhiệt có thể giúp thu hồi để chạy máy phát điện, dùng để sản xuất nước nóng.

– Với phương pháp này thì chỉ cần một diện tích đất tương đối nhỏ so với phương pháp chôn lấp cần phải có diện tích rất lớn.

– Đối với các loại chất thải hữu cơ chứa vi trùng lây nhiễm (chất thải y tế, cũng như các loại chất thải nguy hại khác như (dung môi hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, chất thải nhiễm dầu….) đạt được hiệu quả cao.

– Kỹ thuật này phù hợp đối với các loại chất thải trơ về mặt hoá học, bởi vì chúng khó phân huỷ sinh học.

– Tro, cặn còn lại sau khi xử lý chủ yếu là vô cơ, trơ về mặt hoá học

Nhược điểm

– Không phải tất cả các loại chất thải rắn đều có thể đốt được thuận lợi, ví dụ như là các loại chất thải có hàm lượng ẩm quá cao hay là các thành phần không cháy cao (chất thải vô cơ).

– Việc thiết kế, vận hành lò đốt tương đối phức tạp, đòi hỏi năng lực kỹ thuật và phải có tay nghề cao, chế độ tập huấn tốt.

– Vốn đầu tư ban đầu thường sẽ cao hơn so với các phương pháp xử lý khác bao gồm về mức chi phí đầu tư xây dựng lò hay là chi phí vận hành và xử lý khí thải lớn.

– Nhằm duy trì nhiệt độ trong buồng đốt thì yêu cầu phải bổ sung nhiên liệu đốt.

Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt
Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

Trên đây là một số các ưu nhược điểm của phương pháp xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt mà chúng tôi đã chia sẻ, hi vọng các bạn thu thập thêm được những thông tin bổ ích cho mình.

Xem thêm bài viết về việc xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *