Xử lý cơ bản chất thải Y tế

Xử lý cơ bản chất thải Y tế
5 (100%) 3 votes

XỬ LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÝ HÓA HOẶC SINH HỌC HOẶC KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÓ TRƯỚC KHI CHO THẢI VÀO HỆ THỐNG CỐNG RÃNH CỦA THÀNH PHỐ. VIỆC ÁP DỤNG CÁC THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ MỚI PHẢI ĐỒNG BỘ VÀ ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN VỀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XÉT DUYỆT.

 

1. Xử lý chất thải Rắn

– Phải được thu gom, phân loại và tập trung đúng theo quy định.

– Vận chuyển chất thải không để rơi vãi trên đường, tránh đi qua khu vực có người bệnh nằm, khu vực sạch khác.

– Thu gom chất thải trung bình khoảng 2 lần/ngày vào nơi tập trung chất thải của bệnh viện.

– Các mô cơ quan, phần cơ thể cắt bỏ hoặc con vật dùng để thí nghiệm phải có nơi tập trung riêng để chôn hoặc đốt.

– Bệnh viện có lò đốt chất thải phải đạt tiêu chuẩn công nghệ, bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải theo quy định của Nhà nước.

2. Xử lý chất thải Y Tế

Xử lý các chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao trước khi đốt hoặc chôn.

Chôn cách mặt đất cao 50 cm hoặc đốt chất thải nơi quy định.

Đối với chất thải phóng xạ dạng rắn cần thực hiện theo các qui định của pháp lệnh an toàn và kiểm soát  bức xạ của Nhà nước. Đối với các chất hoá học không nguy hại có thể áp dụng một trong 2 cách sau: tái sử dụng, hoặc tiêu huỷ như chất thải sinh hoạt.

Xử lý cơ bản chất thải Y tế
Xử lý cơ bản chất thải Y tế

3. Xử lý chất thải hoá học nguy hại

Các chất thải hoá học nguy hiểm có tính chất khác nhau không được trộn lẫn với nhau để tiêu hủy.

Không được đốt các chất thải gây ô nhiễm không khí.

Không được đổ vào hệ thống nước thải chung của thành phố.

Không được chôn một lượng lớn chất thải hoá học vì có thể gây ô nhiễm mạch nước ngầm.

Phương pháp tiêu hủy: trả về nơi phân phối cung cấp ban đầu, thiêu đốt hoặc có thể làm trơ hoá chất thải trước khi chôn lấp.

Đối với rác thải sinh hoạt: không cần phải thiêu đốt và tiêu hủy như rác thải trong các hộ gia đình.

4. Xử lý chất thải Lỏng

Quy định chung: mỗi bệnh viện phải có hệ thống xử lý nước thải đồng bộ, nước thải bệnh viện khi thải ra ngoài khu vực phải đạt tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Do đó các bệnh viện:

Phải có hệ thống cống rãnh và bể ngầm để chứa và xử lý nước thải.

Nạo vét cống rãnh định kỳ, không để tắc nghẽn.

Xử lý bằng phương pháp lý hóa hoặc sinh học hoặc kết hợp các phương pháp đó trước khi cho thải vào hệ thống cống rãnh của thành phố. Việc áp dụng các thiết bị và công nghệ mới phải đồng bộ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền về công nghệ môi trường xét duyệt.

5. Xử lý chất thải Khí

Quy định chung: các phòng xét nghiệm, kho hoá chất dược phẩm phải bảo đảm tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam, do vậy phải có hệ thống thông khí và xử lý khí độc.

Khí từ lò đốt rác.

Từ phòng xét nghiệm.

Lò đốt rác đạt chuẩn công nghệ, che chắn khí thải ra môi trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *